Toledo bylo historickým centrem Španělska a sídlem králů

Hrad Alcázar a řeka Tajo v Toledo (Španělsko)
Hrad Alcázar a řeka Tajo v Toledo (Španělsko)

Pokud chcete poznat historii Pyrenejského poloostrova, nabízí se třeba Barcelona, Madrid nebo poutní místo Santiago de Compostela. Zapomenout bychom dozajista neměli ani na původní rezidenci kastilských králů, kterým se nakonec s koncem středověku podařilo moderní Španělsko kompletně osvobodit od maurské nadvlády. Město Toledo má totiž za sebou více než dva tisíce let historie, pojďme si ji tedy podrobněji rozebrat a dát i pár dobrých tipů na návštěvu zajímavých architektonických památek.

Punskou osadu dobyli Římané a založili tu budoucí slavné město

Pokud vám něco říká název „Toletum“, vězte, že právě tak se jmenovalo město v období antiky. Římané si zdejší oblast podmanili při bojích s Kartaginci, založili pak město, které zbohatlo na těžbě nerostných surovin. Bohužel, z někdejší přítomnosti Říma tu mnoho nezbylo, v pátém století kastilský region opanovali Gótové a udělali z něj centrum své mocné říše. Začátek století osmého pak přináší další zlom, maurští dobyvatelé proudí na sever a nechávají křesťanům jen malý pás v horách, který se jim už ekonomicky nevyplatí dobývat. Byla to ale velká chyba, protože i za pomoci dalších křesťanských králů Alfons VI. Kastilský Toledo úspěšně obléhá. Pyrenejský poloostrov je tak mezi křesťany a muslimy rozdělen s koncem jedenáctého století prakticky napůl.

Na dlouhých pět století se Toledo stalo hlavní rezidencí kastilských králů. Nad údolím řeky Tajo sídlil také arcibiskup, mísily se zde v jeden celek různorodé vlivy arabské, křesťanské a židovské. Produkce kvalitních zbraní pro nekončící bitvy s muslimy, ale také skvělé umění v podání El Greca, i o tom je historie Toleda. Dnes jde o malé provinční město s osmdesáti tisíci obyvateli, které však přináší řadu architektonických perel. Tak si je projděme trochu blíže…

Mohutná renesanční pevnost Alcázar, ale také dům malíře El Greca

Středověký hrad, v jehož zdech se dnes můžete dokonce i ubytovat – San Servando sloužil nejen řádu Benediktinů, ale také templářským vojskům a prožil si několik maurských obléhání. Podobnou slávu si v běhu staletí získal i Toledský Alcázar (což znamená arabsky jednoduše pevnost), tyčící se na základech někdejší antické pevnosti. Renesanční zámek vznikl v době Karla V., z Madridu je to sem skoro sedmdesát kilometrů. Nemusíte se ale bát, díky stavbě vysokorychlostní trati se dostanete z místa na místo už do půl hodiny!

Na maurskou přítomnost odkazuje někdejší mešita, přestavěná později na kostel El Cristo de la Luz, v jehož zdech je dnes velké muzeum. Nahlédněte také pod pokličku umění Vizigótů, kteří rozhodně nepatřili jen mezi barbarské dobyvatele regionu – muzeum věnované právě jim najdete v někdejším kostele svatého Romana. Na někdejší přítomnost židovské menšiny pak odkazují dvě skvěle zachovalé středověké synagogy, po vyhnání Židů s koncem patnáctého století sloužící jako křesťanské svatostánky. A aby toho nebylo málo, podívejme se i na modernější umění, v Toledu je dům El Greca, malíře ze šestnáctého věku, autora Pohledu na Toledo nebo díla Zmrtvýchvstání.

Nezapomeňte procestovat celé Španělsko, které rozhodně není jen Madrid

Jistě, El Escorial nebo Madrid jsou skutečné perly španělského regionu, ale podívat bychom se mohli i někam dál. K návštěvě vybízí třeba další historické město Ávila, které má za sebou tisíc let mystické historie. Pokud se chcete podívat, jak to ve Španělsku chodilo za časů starověkého římského impéria, nabízí se třeba Segovia, město nacházející se v centrálním Španělsku severně od Madridu nabízí pohled na antický akvadukt nebo středověký hrad, známý doslova po celém světě.

Booking.com