Obyvatelstvo a geografie

Maurové (Nový Zéland)
Maurové (Nový Zéland)

Nový Zéland je ostrovním státem v jihozápadním Pacifiku a rozprostírá se mezi 34. a 47. rovnoběžkou. Celková délka z jihu na sever je 1 600 km a ze severu na jih je to stejně daleko. Tvoří jej dva velké ostrovy, které se nazývají Severní a Jižní, a mnoho malých ostrovů, z nichž největší, stojící za zmínku, se jmenuje Steward a leží na jižním cípu země. Nový Zéland má celkovou rozlohu přibližně 270 tisíc km2 a obývá jej asi čtyřmilionová populace. Pro srovnání například Velká Británie je jen o málo menší a obyvatel má patnáctkrát víc, tedy 60 miliónů. Ve srovnání s naší republikou je Nový Zéland třiapůlkrát větší, ale má dvaapůlkrát méně obyvatel. Převážná část obyvatel žije na Severním ostrově, asi 3 milióny, přestože Jižní ostrov je větší. Jeho území je ale chladnější, je zde drsnější příroda a na velké části jeho teritoria jsou horská území. Oba ostrovy jsou oddělené Cookovým průlivem, který je 26 kilometrů široký. Spojují je letecké a lodní linky. Hlavním městem Nového Zélandu je od roku 1865 Wellington, který se nachází na jihu Severního ostrova, ale největší aglomerací je na severu ležící Auckland, který má s přilehlým okolím více než milión obyvatel. Obyvatelstvo je tvořeno převážně potomky evropských, zejména britských přistěhovalců, a to asi ze 75 %. Druhá největší etnická skupina jsou Maoři, kteří tvoří přibližně 10 % obyvatelstva. Asiaté reprezentují 7 %, Polynésané 4 % a zbylá 4 % populace jsou početně méně významné národnosti.

Auckland (Nový Zéland)

Kniha Nový Zéland od Jirky Máry

Na jednom geografickém serveru jsem našel zajímavou informaci - vzdálenost mezi Prahou a Aucklandem je 11 111 mil - krásné číslo, ne? V přepočtu na pro nás obvyklé jednotky to činí necelých 18 tisíc kilometrů. Vzhledem k tomu, že naše planeta má obvod 40 tisíc kilometrů, pak jen místa, která jsou ve vzdálenosti dva tisíce kilometrů na jihovýchod od Aucklandu, jsou od nás dál. V těchto místech najdeme ale pouze moře a pár miniostrovů, které stejně patří většinou Novému Zélandu. Nový Zéland je proto pro lidi žijící v České republice skutečně nejvzdálenější zemí světa. Kdo nevěří, ať se podívá na glóbus, a kdo nevěří stále, ať jej pro jistotu propíchne pletací jehlicí. Já jsem se ve škole vždycky učil, že protinožci jsou Australané. Možná si řeknete, však Nový Zéland je jen o kousek dál. Omyl! Ze Sydney, což je město na východním pobřeží Austrálie, tedy nejblíže k Novému Zélandu, je to do Aucklandu ještě přes 2100 kilometrů, což je asi stejně daleko jako od nás do Portugalska. Všechny ostatní evropské země s výjimkou Islandu leží blíž. A například z Perthu, který najdete na opačném pobřeží Austrálie, je do Aucklandu asi 5 400 km, což je podobná vzdálenost jako od nás do nejbližších měst Kanady nebo Číny.
Skalnaté pobřeží (Nový Zéland)

Na závěr geografického povídání ještě pár slov k symbolům Nového Zélandu. Základním symbolem každého státu je jistě jeho vlajka. Ta novozélandská má na pozadí královskou modř, znázorňující modré moře a jasnou oblohu, dva přírodní jevy obklopující Nový Zéland. Malá vlajka Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v levém horním rohu připomíná historické souvislosti a také fakt, že Nový Zéland byl dlouho pod britskou nadvládou a stále je součástí Britského společenství. Čtyři červené hvězdy v pravé polovině vlajky je souhvězdí Jižního kříže a zdůrazňuje polohu země v jižním Pacifiku. Nový Zéland má však kromě vlajky několik dalších symbolů. Především je to pták kivi a list stříbrné kapradiny. Pro mnohé jsou symbolem i pasoucí se ovce a jejich vlna či tradiční maorský tanec haka.

Booking.com