Astorga a její katedrála je jednou z dominant Leónu

Katedrála v Astorga (León - Španělsko)
Katedrála v Astorga (León - Španělsko)

Gotika, renesance i baroka. Přesně tak, Catedral de Santa María de Astorga, jak zní plný název této křesťanské svatyně, v sobě nese spoustu odkazů na minulé stavitelské slohy. Není divu, práce probíhají od druhé poloviny patnáctého století až po první půli století osmnáctého. A na místě této stavby navíc stála dříve románská verze svatostánku. Barokní věže, renesanční portikus, ale také blízkost germánské gotiky, když se zadíváme trochu blíže. Město Astorga, které je jednou z posledních zastávek proslulé Svatojakubské cesty, tak má v této katedrále skutečnou perlu.

Barokní sochy a sousedství biskupského paláce

V interiéru najdeme barokní sochy, největší oltář pochází z dílny Gaspara Becerry z poloviny šestnáctého století, jednoho z největších mistrů španělského renesančního sochařství. V bezprostřední blízkosti katedrály najdeme také biskupský palác, na jehož stavbě se podílel legendami opředený Antoni Gaudí – jde o jednu ze tří staveb, na nichž mistr pracoval a které současně nenajdeme v Barceloně.

Místní si tohoto pomníku rozhodně váží, i když sám Gaudí se jednoho dne rozhodl nepokračovat v díle, vzato přísně objektivně, měl k tomu jistě i pádné důvody. Věnoval mu, ještě kromě jiné práce, dokonce celých čtrnáct let svého života, takže si rozhodně zaslouží uznání. Palác byl označen diecézí jako příliš honosný, takže tu ani biskupové nesídlili.

Dalším odkazem od Gaudígo v rámci kraje je Casa Botines, zbudovaná mezi léty 1891 a 1892, najdeme ji v nedalekém Leónu. Když se vrátíme ke katedrále v Astorze, národním dědictvím Španělska byla prohlášena „až“ v roce 1931. Ve městě pak na vás čeká také muzeum čokolády a další muzeum, věnované právě Svatojakubské pouti. Cestování je tak hodně zajímavé, a to nejen v oblasti Leónu, že?

Booking.com