Příběh koloniální pevnosti Fort Adélaide s úžasným výhledem

Pevnost Fort Adélaide v Port Louis (Mauricius)
Pevnost Fort Adélaide v Port Louis (Mauricius)

Fort Adélaide je vojenská pevnost, která se nachází na kopci nad přístavem Port Louis na ostrově Mauricius. Pevnost byla postavena britskými kolonizátory v letech 1834 až 1840 jako součást obranného systému ostrova proti možným útokům jiných evropských mocností. Pevnost je pojmenována po Adelaidě Sasko-Meiningenské, manželce britského krále Viléma IV.

Historie pevnosti je spojena s dějinami Mauricia, který byl dlouho předmětem sporů mezi Francií a Velkou Británii. Ostrov byl původně objeven Portugalci v 16. století, ale prvními osadníky byli Holanďané v 17. století. Ti ostrov opustili v roce 1710 a o rok později jej obsadili Francouzi, kteří mu dali jméno Île de France. Francouzi zde vybudovali prosperující kolonii založenou na pěstování cukrové třtiny a obchodu s otroky. V roce 1810 se ostrov stal cílem britské invaze během napoleonských válek. Britové snadno dobyli Port Louis a celý ostrov se vzdal bez velkého odporu. V roce 1814 byl ostrov formálně předán Velké Británii podle Pařížské smlouvy a přejmenován na Mauritius.

Britové zrušili otroctví v roce 1835 a povolali indické a čínské pracovníky na plantáže cukrové třtiny. Britové si uvědomovali strategický význam ostrova jako námořní základny a obchodního centra v Indickém oceánu. Proto se rozhodli posílit jeho obranu stavbou několika pevností kolem pobřeží. Jednou z nich byla Fort Adélaide, která měla chránit přístav Port Louis před možným útokem z moře. Pevnost byla postavena ve stylu maurské architektury s čtyřmi hranolovitými věžemi a tlustými zdmi z kamene. Uvnitř pevnosti byly ubytovány vojenské jednotky a dělostřelectvo. Pevnost měla také podzemní tunely, které sloužily jako únikové cesty v případě obléhání.

Pevnost Fort Adélaide však nikdy nebyla použita pro svůj původní účel, protože na Mauriciu nedošlo k žádnému válečnému konfliktu mezi Británií a jinými evropskými mocnostmi. Pevnost postupně ztrácela svůj význam a byla opuštěna vojenskou posádkou. V roce 1903 byla pevnost pronajata městu Port Louis jako veřejný park. V roce 1922 byla pevnost prohlášena za národní památku.

Dnes je pevnost Fort Adélaide jednou z nejnavštěvovanějších turistických atrakcí v Port Louis. Pevnost nabízí nádherný výhled na město, přístav a okolní krajinu. Uvnitř pevnosti se nachází muzeum, které prezentuje historii a kulturu Mauricia. Pevnost také hostí různé kulturní a umělecké akce, jako jsou koncerty, divadelní představení a výstavy.

Existuje několik způsobů, jak se dostat do pevnosti Fort Adélaide z centra města Port Louis. Nejpohodlnější je cesta autem. Pevnost Fort Adélaide se nachází na okraji Port Louis a je autem snadno dostupná. Cesta trvá asi 10 minut a je možné zaparkovat u pevnosti nebo v její blízkosti.

Další možností je doprava veřejnou dopravou. Port Louis má dobrou veřejnou autobusovou dopravu a můžete použít autobus, který vás dovede k pevnosti. Autobusy číslo 1, 2, 3, 4, 5 a 6 jezdí z centra města k pevnosti a zpět. Jízdné stojí asi 20 rupií (asi 12 Kč) za osobu.

Sportovci možná zvolí dopravu pěšky, ale pevnost Fort Adélaide se nachází na kopci nad městem. Pěší cesta trvá asi 30 minut a je docela strmá. Vzhledem k místnímu tropickému počasí si vezměte dostatek vody a opalovací krém.

Vstup do pevnosti Fort Adélaide je zdarma. Nemusíte platit žádné vstupné, abyste si prohlédli pevnost a užili si výhledu. Pevnost je otevřena každý den od 8:00 do 14:00.

Booking.com