Svetvinčenat je kouzelné místo Istrijského venkova

Svetvinčenat (Istrie - Chorvatsko)
Svetvinčenat (Istrie - Chorvatsko)

Svetvinčenat je malé městečko v jižní části střední Istrie, které je jedním z nejkrásnějších a nejzachovalejších příkladů renesanční architektury v Chorvatsku. Město je známé svým náměstím Placa, na kterém se nachází impozantní hrad Morosini-Grimani z 16. století, kostel Zvěstování Panny Marie s cennými freskami a zvonicí s hodinami. Svetvinčenat je také místem konání různých kulturních a uměleckých akcí, jako je festival středověké hudby, festival tanečního divadla a festival sýrů a vína.

Historie Svetvinčenatu

Svetvinčenat byl poprvé zmíněn kolem roku 965, kdy se kolem benediktinského opatství začalo vznikat osídlení. Opatství bylo zasvěceno svatému Vincentovi ze Zaragozy, podle kterého dostalo město své jméno. Ve 12. století se Svetvinčenat stal součástí Pazinského markrabství a v 13. století byl postaven první hrad na místě dnešního kaštelu. V 15. století se Svetvinčenat stal majetkem mocné benátské rodiny Grimani, která ho držela až do konce benátské nadvlády v roce 1797. Rodina Grimani nechala v 16. století přestavět hrad na renesanční rezidenci a vybudovat náměstí s kostelem a zvonicí. V 17. století bylo město postiženo morovou epidemií a požárem, který zničil část hradu. V 18. století se Svetvinčenat stal součástí Habsburské monarchie a později Rakousko-Uherska. V 19. století se město zapojilo do chorvatského národního hnutí a v roce 1861 zde byla založena první čítárna v Istrii. V 20. století prošlo město různými politickými změnami a patřilo postupně Itálii, Jugoslávii a v současnosti Chorvatsku.

Největší zajímavosti Svetvinčenatu

Srdcem Svetvinčenatu je náměstí Placa, které je obklopeno historickými budovami a nabízí nádherný pohled na hrad Morosini-Grimani. Hrad je nejvýznamnější památkou města a jednou z nejlépe zachovaných ukázek benátské architektury v Istrii. Hrad byl postaven v 16. století rodinou Grimani, která ho nechala přestavět z původního středověkého hradu. Hrad má dva kulaté věže a obytné křídlo, kde se nachází muzeum, sbírka starých zbraní a interaktivní multimediální prezentace. Na hradě se také konají různé kulturní a umělecké akce.

Kostel Zvěstování Panny Marie je farní kostel ve Svetvinčenatě, který se nachází na východní straně náměstí Placa. Byl postaven v začátku 16. století a má renesanční trojlaločnou fasádu z místního tesaného kamene. Interiér se vyznačuje pěti mramorovými oltáři s oltářními obrazy patřícími k benátské škole. Zvláště cenné jsou oltář svaté Viktorie s obrazem Panny Marie s anděly, oltáře svatého Šebestiána a svatého Rocha, dílo Palmy Mladšího, a hlavní oltář s oltářním obrazem Zvěstování, dílo Guiseppe Porto-Salviatiho, objednané rodinou Grimani. V kostele je uctíváno tělo svaté Viktorie, které bylo přeneseno z Říma do Svetvinčenatu v roce 1669. Za hlavním oltářem, v kostelní apsidě, jsou krvavé ostatky blahoslaveného Miroslava Bulešiće: kněžský oděv, který měl na sobě v okamžiku své mučednické smrti v Lanišći 24. srpna 1947, kus omítky z fary v Lanišći, který se pokropil jeho krví při jeho vraždě, a polštář, který byl položen pod jeho hlavu poté, co byl zabit a který se nasál jeho krví. Obraz svatého Antonína na oltáři zobrazuje světce s Ježíškem. Byl pravděpodobně namalován místním umělcem v 18. století. Oltář Svatého Kříže, který dříve držel Svatou hostii, je zvláště pěkný a zajímavý reliéf. Na dně kostela je oltář Panny Marie Růžencové s procesní sochou. Varhany na kůru nad hlavním vchodem byly postaveny J.M. Kaufmannem z Vídně na začátku 20. století.

Kromě hradu a náměstí, Svetvinčenat nabízí i další zajímavosti, které stojí za návštěvu:

Kostel svatého Vincenta u hřbitova, kde se nacházejí zbytky gotických fresek z 14. století. Kostel byl zasvěcen patronovi města a opatství, které zde stálo v 10. století.

Kostel svaté Kateřiny, kde se dochovaly renesanční fresky z 16. století. Kostel byl postaven na místě staršího románského kostela a je příkladem lidové renesanční architektury v Istrii.

Kažun, typická istrijská kamenná stavba sloužící jako úkryt nebo sklad. Kažuny jsou roztroušeny po celém istrijské krajině a jsou svědectvím tradičního způsobu života zdejších rolníků. O kažunech si můžete více přečíst v tomto článku.

Cisterna, stará vodní nádrž z 17. století na náměstí. Cisterna sloužila jako zdroj pitné vody pro obyvatele města a byla součástí obranného systému hradu.

Kampanjola Eko Bira, malý pivovar, kde si můžete ochutnat místní pivo a dozvědět se o jeho výrobě. Pivovar nabízí různé druhy piva s přírodními ingrediencemi a bez konzervantů.

Mare Witch House, zábavné a interaktivní místo, kde si můžete zahrát hru na hledání čarodějnice. Hra je inspirována skutečnými událostmi z 17. století, kdy byla v Svetvinčenatu upálena čarodějnice Mare Radolovich. Hra je vhodná pro dospělé i děti a trvá asi hodinu.

Jaké zajímavosti najdete v okolí Svetvinčenatu?

Svetvinčenat je ideálním výchozím bodem pro objevování dalších krás Istrie. V blízkosti města se nachází několik zajímavých míst, které stojí za návštěvu. Vybrali jsme pro vás:

Vodnjan, historické město s bohatým kulturním dědictvím a největší sbírkou relikvií v Evropě. Vodnjan je centrem výroby olivového oleje na Istrii a můžete zde navštívit olivový mlýn Chiavalon.

Bale, neskutečně malebné městečko s kamennou architekturou a muzeem věnovaným dinosarům, kteří zde žili.

Rovinj, jedno z nejkrásnějších a nejromantičtějších přímořských měst v Chorvatsku s úžasnou starou částí a překrásnými plážemi.

Svetvinčenat je skvostem Istrijského venkova, který nabízí návštěvníkům jedinečný zážitek z renesančního období. Město je plné historických památek, kulturních akcí a gastronomických lahůdek. Svetvinčenat je také skvělým místem pro aktivní dovolenou, protože nabízí možnosti pro cykloturistiku, pěší turistiku a jiné sporty. Svetvinčenat je také blízko k dalším atraktivním destinacím v Istrii, které jsou snadno dostupné autem nebo autobusem. Pokud hledáte místo, kde si můžete užít krásu a atmosféru Istrie a objedete se bez moře, Svetvinčenat je ideální volbou pro vás.

Booking.com