Rovinj je jedno z nejkrásnějších měst Chorvatska

Rovinj (Istrie - Chorvatsko)
Rovinj (Istrie - Chorvatsko)

Rovinj je jedno z nejkrásnějších a nejživějších měst na chorvatském pobřeží. Je to ideální místo pro dovolenou plnou historie, kultury, přírody a gastronomie. Rovinj má nádherné staré město na poloostrově, které je korunováno barokním kostelem svaté Eufemie. Má také krásné pláže s čistou vodou a malebné ostrůvky v okolí. Rovinj je také skvělým výchozím bodem pro poznávání dalších zajímavých míst v Istrii, jako jsou Vrsar, Bale, Dvigrad nebo Poreč.

Rovinj je ale také jednou z nejdražších lokalit v Chorvatsku, zejména v letních měsících, kdy se sem sjíždějí davy turistů. Pokud chcete poznat Rovinj a netrváte na koupání, je lepší sem vyrazit mimo turistickou sezónu, třeba i v zimě, kdy je zde relativně živo a ceny jsou nižší.

Kde se Rovinj nachází

Rovinj se nachází na západním pobřeží Istrijského poloostrova, asi 35 km od Puly a 100 km od Terstu. Je to největší město na rovinjsko-vrsarském pobřeží a má asi 15 tisíc obyvatel. Rovinj je obklopen mořem ze tří stran a má 22 ostrůvků a útesů v blízkosti pobřeží. Největším a nejznámějším z nich je ostrov Sveta Katarina, který je spojen s pevninou trajektem.

Nejlépe se do Rovinje dostanete autem po dálnici A9 z Puly nebo Terstu, nebo autobusem z těchto i jiných měst. Také se sem můžete dopravit vlakem do Kanfanaru a pak autobusem do Rovinje. Nejbližší letiště jsou v Pule (40 km) a Terstu (140 km).

Historie Rovinje

Rovinj má bohatou a pestrou historii, která sahá až do pravěku. Městem prošly různé národy a civilizace, které zde zanechaly své stopy v architektuře, kultuře a jazyce.

Rovinj do konce středověku

Rovinj byl založen jako ilyrské osídlení ve 3. století př. n. l. na ostrově odděleném od pevniny úzkým průlivem. Později byl pod vládou Římanů, kteří ho nazývali Arupinium nebo Mons Rubineus. Římané zde postavili opevnění, chrám, divadlo a akvadukt. Po pádu Římské říše přešel Rovinj pod nadvládu Byzance, která ho nazývala Ruginium nebo Ruvinium.

V 6. století byl Rovinj napaden a zničen Langobardy a Avary. V 7. století se zde usadili Slované a začali používat slovanský název Ruvigno. V 8. století byl Rovinj podřízen franské říši Karla Velikého a stal se součástí Istrijské marky. V 9. století byl Rovinj napaden Saracény a Normany. V 10. století se Rovinj stal součástí Chorvatského království a později Uherského království. Ve 12. století je Rovinj samosprávným komunálním městem s vlastním statutem a pečetí.  Ve 13. století se stává spojencem Benátské republiky, která mu poskytla ochranu před piráty a sousedními feudálními pány.

V 14. století byl Rovinj opakovaně napaden Pisansko-Neapolskou ligou, která chtěla oslabit Benátky. V roce 1384 dobyl město král Zikmundem Lucemburský, ale o rok později se vrátil pod benátskou vládu. V roce 1399 došlo k povýšení Rovinje na město s právem volit svého podestu (starostu) a radu.

V 15. století se Rovinj zapojil do benátsko-uherských válek a benátsko-tureckých válek, které ohrožovaly jeho bezpečnost a prosperitu. V roce 1463 došlo k napadení tureckými piráty, kteří zajali mnoho obyvatel jako otroky. V roce 1499 napadl město uherský král Matyáš Korvín, který ho vypálil a vyplenil.

V 16. století se Rovinj stal útočištěm pro uprchlé obyvatele z okolních vesnic, které byly zničeny Turky nebo morovou epidemií. V roce 1599 byla postavena nová hradba s bastiony a věžemi pro lepší obranu města.

Rovinj od 16. do 19. století

Rovinj prožíval v 16. a 17. století neklidné období, kdy byl často napadán Turky a piráty, kteří rabovali, vypalovali město a unášeli obyvatele jako otroky. V roce 1579 a 1599 pronikli piráti dovnitř městských hradeb a způsobili velké škody. Pobřežní oblasti Istrie se zalidňovaly uprchlíky z vnitrozemí a z jiných zemí, které byly postiženy tureckými vpády nebo morovou epidemií, a počet obyvatel Rovinje rychle rostl. Do Rovinje přicházeli také přistěhovalci ze severní Itálie. V roce 1595 měl Rovinj 2 800 obyvatel, v roce 1650 kolem 5 000, v roce 1741 to již bylo 8 000 obyvatel a v roce 1775 vzrostl počet obyvatel na necelých 14 000. Rychlý růst populace ovlivnil architekturu starého města, pro kterou jsou typické vysoké domy postavené těsně vedle sebe a úzké uličky. V každém pokoji s komínem žila jedna rodina.

Rovinj byl důležitým přístavem pro obchodní lodě na cestě z Blízkého východu do Benátek a rovinjští námořníci vynikali svou zručností a odvahou. Svou statečnost prokázali se v bitvách, které vedly Benátky proti Turkům v 16. století a v kandijské válce (Krétská válka) v roce 1648. Rovinjští piloti (peoti) doprovázeli obchodní lodě severním Jadranem a benátskou lagunou. Tři ze dvanácti rovinjských válečných kapitánů byli oceněni medailí rytíře svatého Marka. Garzotto, centrální návrší starého města, bylo pojmenováno po jednom z těchto kapitánů.

Během konfliktů s Turky pomáhaly Benátky s výstavbou opevnění a byly postaveny městské hradby: Porton del Ponte v roce 1563 a v roce 1590 byla obnovena a posílena Portizza (Sotto muro nebo Pod hradbou). V roce 1650, když se snížilo nebezpečí útoků, se město rozšířilo do oblastí za hradbami na ostrově i proti němu na pevnině u svahu, kde stál františkánský klášter. Průliv a malý most se staly překážkou v komunikaci s vnitrozemím, proto byl průliv zasypán v roce 1763 a Rovinj se stal městem na poloostrově.

V 17. a 18. století byl Rovinj nejsilnějším lodním, rybářským a námořním centrem Istrie (flotila plachetnic) a nejdůležitějším zdrojem bílého a šedého kamene. Jelikož La Serenissima (Benátská republika) jen zdánlivě respektovala městskou autonomii, zatímco ve skutečnosti vyčerpávala lidi vysokými daněmi, přísnými předpisy v obchodu a celnictví. Proto se stal Rovinj největším hnízdem pašeráků a organizoval mnoho povstání, po kterých následovaly benátské intervence v letech 1767, 1769, 1774 a 1780.

Když Rakousko v roce 1719 prohlásilo Rijeku a Terst za volné přístavy, situace v Rovinji, dříve jednom z vedoucích námořních měst na západním pobřeží Istrii, se zhoršila. Velká rada Benátek abdikovala 12. května 1797; v Rovinji se stabilizovala demokratická vláda, kterou řídilo 18 zástupců zvolených shromážděním. Tato samospráva trvala během krátké rakouské vlády do roku 1805 a následně pod francouzskou - Napoleonovou provincií od roku 1809 do roku 1813.

Rovinj od 19. století do současnosti

Rovinj zažíval v 19. století rozvoj průmyslu, dopravy a kultury. V roce 1816 byly zavedeny pouliční lampy, v roce 1847 byl postaven parní mlýn na výrobu těstovin, v roce 1850 byla založena Obchodně-řemeslná komora pro Istrii, v roce 1853 byl postaven maják na ostrově svatého Jana, od roku 1854 do roku 1865 - divadlo, v roce 1852 - cementárna, v roce 1859 - Velké molo, v roce 1872 - tabáková továrna, v roce 1878 - vosková továrna, v roce 1882 - sardinková továrna, v roce 1888 - nemocnice, v roce 1891 - Institut mořské biologie. Rovinj byl propojen železniční tratí; první vlak přijel z Kanfanaru v roce 1876. Přístav Valdibora byl rozšířen, v roce 1905 byly zavedeny plynové lampy a v roce 1906 městský telefon.

Po rozpadu Rakousko-Uherské monarchie připadl Rovinj pod italskou nadvládu, která trvala do kapitulace Itálie v září 1943, a do konce druhé světové války zůstal město pod německou okupací. Podle Pařížské mírové smlouvy z roku 1947 byl Rovinj začleněn spolu s dalšími istrijskými městy a ostrovy do Chorvatska v rámci jugoslávského státu. V roce 1990 začal boj za nezávislost a oddělení od komunistické Jugoslávie. Dne 25. června 1991 vyhlásila Republika Chorvatsko svou suverenitu a nezávislost.

Zajímavosti a atrakce v Rovinji

Rovinj má řadu zajímavých, které stojí za návštěvu. Mezi nejvýznamnější patří:

Staré město: srdce Rovinje plné úzkých uliček, kamenných domů, barevných fasád a malých náměstí. Zde najdete také kostel svaté Eufémie z 18. století s 60 metrů vysokou věží a relikviemi svaté patronky města. Dalšími zajímavými kostely jsou kostel svatého Františka z Assisi z 13. století s gotickými freskami a kostel svatého Tomáše z 15. století s renesančními malbami.

Přístav v Rovinj: ráno je živější přístav na severní straně poloostrova, když sem připluje několik rybářských lodí. Přístav menších lodí a jachet je na jižní straně starého města a zde si můžete pronajmout loďku nebo kajak a vydat se na prohlídku okolních ostrovů nebo Limského fjordu. Také si můžete koupit čerstvé ryby nebo suvenýry na trhu.

Muzeum Batana: malé muzeum věnované tradiční dřevěné lodi batana, která je symbolem rovinjské rybářské kultury. Muzeum nabízí interaktivní expozice o historii, stavbě a používání batany, stejně jako o životě rybářů a jejich rodin.

Balbiho oblouk: kamenný oblouk z 17. století s erbem benátských guvernérů Balbiů na vrcholu. Oblouk sloužil jako hlavní vstup do starého města ze strany přístavu.

Park Punta Corrente: překrásný park lemovaný plážemi na jižním okraji Rovinje. Park nabízí možnosti pro pěší turistiku, cykloturistiku, lezení nebo relaxaci pod stromy.

Nejlepší pláže v Rovinji

Rovinj má několik pláží pro každý vkus a náladu. Mezi nejoblíbenější patří:

Pláž Baluota: skalnatá pláž pod kostelem svaté Eufemie v centru starého města. Pláž je oblíbená mezi místními a nabízí úžasný výhled na moře a ostrovy.

Pláž Mulini: oblázková pláž u hotelu Monte Mulini u parku Punta Corrente. Pláž má modrou vlajku a nabízí lehátka, slunečníky, sprchy a bary.

Pláž Lone: oblázkovo-písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře na severním břehu parku Punta Corrente. Osobně ji považuji za nejlepší pláž v Rovinj, kombinuje písek i oblázky a výhodou je přirozený stín stromů. K dispozici jsou lehátka, skákací hrad pro děti a kiosek. Zaparkujete na parkovišti (GPS 45.070229, 13.6421018) a pokud přijedete mezi 9-10h ráno bez problémů najdete místo, později je to horší.

Pláž Zlatni Rt: překrásná přírodní pláž na zlatém mysu v parku Punta Corrente. Pláž nabízí několik malebných zátok a pláží v jedinečné krajině. Pláž je ideální pro ty, kteří hledají klid a kontakt s přírodou.

Pláž Cuvi: oblázkovo-písčitá pláž u parku Punta Corrente. Pláž je vhodná pro rodiny s dětmi a nabízí lehátka, slunečníky, sprchy, dětské hřiště a bar.

Pláž Polari: velká oblázková pláž s pozvolným vstupem do moře u kempu Polari na jihu Rovinje. Pláž má modrou vlajku a nabízí lehátka, slunečníky, sprchy, bazén, restaurace, kiosky, první pomoc, záchranu, toalety, potápěčské centrum, vodní lyže, plážový volejbal, půjčovnu kol, lodí a další zařízení kempu. Nevýhodou je, že již hodně daleko od starého centra města.

Pláž u kempu Porton Biondi: nově opravená oblázková pláž s parkovištěm v blízkosti oblíbeného kempu s krásným výhledem na Rovinj. Chybí zde stromy a stín, takže uprostřed léta je potřeba mít slunečník nebo stanový přístřešek.

Pláž Borik: oblázková pláž s pozvolným vstupem do moře u hotelu Valdaliso na severním okraji Rovinje. Pláž nabízí lehátka, slunečníky, sprchy, potápěčské centrum, windsurfingovou školu, tenisové kurty a plážový volejbal. Z centra města je to daleko a je potřeba kolo anebo auto.

Doporučené restaurace v Rovinji

Rovinj je rájem pro milovníky dobrého jídla a pití. Restaurací je zde nepočítaně a zvláště v létě je nabídka opravdu veliká, i když množství turistů může někdy komplikovat nalezení volného místa. Vzhledem k oblíbenosti města mezi turisty můžete očekávat vyšší ceny než v sousední Itálii. Bohužel v řadě restaurací najdete identické menu a nabídka se mnohdy nijak neliší. V dobrých restauracích si můžete vychutnat tradiční istrijskou kuchyni založenou na rybách, mořských plodech, olivovém oleji, zelenině, bylinkách a víně. Mezi typická jídla patří buzara (dušené mušle nebo krevety s česnekem a petrželkou), brodet (rybí polévka s rýží), fuži (domácí těstoviny s omáčkou z hovězího masa nebo houbovou omáčkou), maneštra (zeleninová polévka s fazolemi nebo kukuřicí), pršut (sušená šunka) a sýr. Mezi oblíbené dezerty patří fritule (směs těsta smažená v oleji a posypaná cukrem), kroštule (tenké plátky těsta smažené v oleji a posypané cukrem) a rozata (karamelový pudink).

Mezi nejlepší restaurace patří:

Cap Aureo Signature Restaurant: luxusní restaurace v Grand Park Hotel Rovinj s výhledem na moře. Restaurace patří k chorvatské špičce a doporučuje ji i průvodce Michelin. Nabízí moderní interpretaci istrijské kuchyně s lokálními a sezónními surovinami.

Monte: další restaurace s doporučením Průvodce Michelin, která je i součástí prestižní sítě restaurací JRE. Nachází se v centru starého města. Restaurace se specializuje na kreativní a inovativní pokrmy s prvky molekulární gastronomie.

Fish House Rovinj: přátelská a cenově dostupná restaurace na nábřeží. Restaurace se zaměřuje na čerstvé ryby a mořské plody podávané na talíři nebo na grilu.

Tutto Bene: útulná a klidná restaurace v centru města s kamennými stěnami, terasou a nabídkou řady místních pokrmů a moučníků.

Santa Croce: stylová restaurace v historickém paláci v starém městě. Restaurace má elegantní interiér a terasu, servíruje sofistikované pokrmy z ryb, masa a zeleniny.

Tone: útulná taverna v klidné uličce v starém městě. Taverna má rustikální atmosféru a nabízí domácí jídla jako polpete (masové kuličky), pašticada (dušené hovězí maso s omáčkou) nebo bakalar na bijelo (sušený treska s bramborami).

Gelateria Italia: nejlepší zmrzlinárna v Rovinji. Zmrzlina je vyrobena z přírodních ingrediencí a má bohatou chuť a krémovou konzistenci. Nabídka zahrnuje klasické i originální příchutě jako pistáciová, tiramisu nebo fíková.

Snack Bar Rio: je to populární bar na nábřeží s výhledem na přístav. Bar nabízí rychlé občerstvení jako sendviče, saláty, hamburgery nebo palačinky. Bar je také známý pro svůj široký výběr piv, koktejlů a likérů.

Doporučené ubytování v Rovinj

Rovinj má širokou škálu ubytovacích možností pro různé rozpočty a preference. Mezi nejoblíbenější možnosti patří:

Kempy: Rovinj má několik kempů, které nabízejí místa pro stany, karavany nebo mobilní domy. Kempy jsou obvykle situovány v blízkosti pláží a mají různé zařízení jako bazény, restaurace, sportoviště nebo animační programy. Nejbližším kempem k centru Porton Nature Hideouts, kde jsou k dispozici i mobilehome, místa pro karavany a stany. Dalšími oblíbenými kempy jsou Polari, Veštar nebo vzdálenější Valalta.

Apartmány: Rovinj má také mnoho apartmánů, které si můžete pronajmout od soukromých majitelů nebo agentur. Apartmány jsou obvykle vybaveny kuchyní, koupelnou, ložnicí a obývacím pokojem. Apartmány jsou vhodné pro ty, kteří chtějí mít více soukromí a pohodlí.

Hotely: Rovinj má také několik hotelů různých kategorií a stylů. Hotely nabízejí komfortní pokoje, snídani, restaurace, bary, wellness a další služby. Hotely jsou vhodné pro ty, kteří chtějí mít vše pod jednou střechou a využít nabídku hotelových aktivit. Mezi nejlepší hotely patří Adriatic Hotel by Maistra Collection, Lone Hotel by Maistra Collection nebo Eden Hotel by Maistra Collection. Naprostou špičkou je pětihvězdičkový hotel Grand Park Hotel Rovinj by Maistra Collection.

Upozorňujeme čtenáře, že v letních měsících jsou ceny ubytování v Rovinji extrémně vysoké a je nutné si rezervovat dopředu. V zimních měsících jsou ceny nižší a je možné najít dobré nabídky.

Nejvýznamnější svátky a oslavy v Rovinj

Rovinj je také městem plným radosti a zábavy. Během roku se zde konají různé svátky a oslavy, které přitahují místní i návštěvníky. Mezi nejvýznamnější patří:

Grisia: tradiční umělecký festival, který se koná každou druhou neděli v srpnu. Festival transformuje hlavní ulici starého města do otevřené galerie, kde se prezentují díla více než 200 umělců z různých zemí.

Noćna regata: noční plachetnická regata, která se koná každý rok na konci srpna. Regata začíná v přístavu Rovinj a pokračuje kolem ostrovů Sveta Katarina a Sveta Andrija. Regata je doprovázena hudebním programem a ohňostrojem.

Rovinjska noć: je to slavnostní noc, která se koná každý rok na konci srpna. Noc je plná hudby, tance, jídla a pití na nábřeží i v ulicích starého města. Noc vrcholí velkolepým ohňostrojem nad mořem.

Dani svetog Eufemije: jsou to dny svaté Eufemie, patronky města, které se konají každý rok od 14. do 16. září. Dny zahrnují bohoslužby, procesí s relikviemi svaté Eufemie po moři i po zemi, kulturní a sportovní akce a trhy s lokálními produkty.

Dani sardela: dny sardinek, které se konají každý rok na konci června. Dny oslavují tradiční rybářskou specialitu sardinky pečené na grilu s olivovým olejem a česnekem. Dny nabízejí ochutnávky sardinek i jiných ryb a mořských plodů, hudební program a soutěže v rybaření.

Další zajímavá místa v okolí Rovinj

Rovinj je také skvělým výchozím bodem pro poznávání dalších krásných a zajímavých míst v Istrii. Vybíráme pár míst pro inspiraci:

Vrsar: malebné městečko na pobřeží asi 10 km severně od Rovinj. Vrsar má staré město s kamennými domy a kostely, přístav s rybářskými loděmi a jachtami a 18 ostrůvků v okolí. Vrsar je také známý jako místo, kde pobýval slavný milovník Giacomo Casanova.

Bale: malá městečko ve vnitrozemí asi 15 km jihovýchodně od Rovinj. Bale má středověké jádro s hradbami, paláci a kostely. Bale je také známý pro svou kulturní scénu a festivaly jako Jazz in the Lapidarium nebo Last Minute Open Jazz Festival.

Dvigrad: opuštěné město na kopci asi 20 km východně od Rovinje. Dvigrad byl založen ve 9. století a byl opuštěn v 17. století kvůli moru a válce. Dnes je Dvigrad zachovalou ruinou s pozůstatky hradu, kostela, domů a hřbitova.

Poreč: jedno z nejpopulárnějších a nejstarších měst na istrijském pobřeží asi 35 km severně od Rovinje. Poreč má bohatou historii sahající do římských dob a je známý pro svou baziliku Eufrasiovu z 6. století, která je součástí světového dědictví UNESCO. Poreč má také živé nábřeží s restauracemi, bary a obchody.

Rovinj je perla chorvatské Istrii, která nabízí nádhernou kombinaci historie, kultury, přírody a gastronomie. Je to ideální místo pro dovolenou plnou zážitků a relaxace. Rovinj je také skvělým výchozím bodem pro poznávání dalších krásných a zajímavých míst v Istrii. Rovinj je prostě město, které musíte vidět.

Booking.com