Procházka po Piazza dei Miracoli v Pise

Katedrála Nanebevzetí Panny Marie na Piazza dei Miracoli v Pisa (Itálie)
Katedrála Nanebevzetí Panny Marie na Piazza dei Miracoli v Pisa (Itálie)

Když zavítáte do Toskánska, určitě je pravda, že nebudete třeba jen v Sieně, těch krásných míst je zde víc než dost a byla by škoda si je alespoň krátkým výletem nepřipomenout. Devadesát tisíc obyvatel, legendární věž, ale také jen kousek od řeky Arno nebo Ligurského moře, do nějž tato řeka protékající i Florencií přímo ústí. Město samotné kdysi měli založit snad Řekové nebo Etruskové, ale je otázkou, jak to vlastně celé bylo – pramenů je jen málo.

Jedno náměstí a hned tři velké skvosty

Když se projdeme Pisou, určitě nám bude hned jasné, že tohle byla námořní republika, co svého času dokázala soupeřit třeba i s Janovem – a poroučela Sardinii nebo Korsice, alespoň po značnou část středověku. Sice je pravda, že když Florencie ovládla místní ekonomiku, možná význam města poněkud klesl, ale Medicejský rod se rozhodl podporovat alespoň vzdělanost a obnovil univerzitu, která je populární až do dnešních časů – podobně jako jiná evropská města, i Pisa je spíš plná studentů než starousedlíků. Pojďme si však už udělat procházku po tom slavném náměstí s „věží“…

Piazza dei Miracoli má výměru asi devíti hektarů, najdeme tu hned trojici zajímavých středověkých staveb z ryzího mramoru, na které jsou Toskánci právem pyšní, i kdyby snad pocházeli trochu odjinud a byla v nich stále ta nevraživost, jako ve středověku. Na náměstí je hlavním klenotem Šikmá věž, která je vlastně „jen“ zvonicí místní katedrály. Sedm zvonů nabízí zajímavou skladbu, na vrcholek věže to budete mít skoro tři stovky schodů. Aby také ne, takřka šedesát převýšení metrů po točitém schodišti si také vyžádá určitou zdatnost, tedy pokud nechcete v každém patře trochu oddychovat.

Kdy vlastně byla konečně dostavěna?

Stavba trvala dlouhá dvě staletí, započala se v roce 1173 a dokončeno bylo teprve v roce 1372, takže se architekt Bonanno Pisano nedožil zprovoznění – a nakonec, možná se ani tahle věž nemusela dostavět, dobové pamětníky jednoduše šokovalo, jak se naklání a muselo se pořád vyvažovat, jíl byl měkký a v devadesátých letech minulého století bylo dokonce zapotřebí záchranných prací v hodnotě stovek milionů lir! Vše by mělo vydržet, jak má nejméně dvě další staletí, takže snad mají záchranáři nárok na trochu oddechu.

Představme si ale ještě katedrálu, ke které tahle všemi obdivovaná zvonice vlastně právoplatně patří. Je to katedrála Nanebevzetí Panny Marie, sídlo pisánské arcidiecéze, jejíž konstrukce začala pod vedením architekta Buscheta už v roce 1064. Románský základ je jasně patrný, ale trošku byzantského vlivu pozornému oku jistě neujde. Vysvěcena byla v roce 1118, celou generaci po dostavění, původní Buschetovo dílo dokonal jistý Rainaldo. A jací další umělci se podíleli na výzdobě? Tak třeba, bronzové dveře vytvořil Bonnano Pisano, fresky v interiéru zase mají na svědomí Orazio a girolamo Riminaldiovi, o další malby se postaral Giovanni Battista Tempesti. Celkem dobrá společnost, co říkáte?

Pojďme si představit i třetí do party

Ještě na nás čeká baptisterium sv. Jana, velká křestní kaple, která se dočkala finále v polovině čtrnáctého století. Tři stavby jsou vlastně jen těsně vedle sebe, takže si nemusíte vyhradit celý den a urazit nějaké velké vzdálenosti mezi nimi. Pětilodní románská katedrála a věž, která doslova vstoupila do dějin – ale také městské hradby, monumentální jako Pisa sama. Necháte se zlákat k prohlídce Toskánska křížem krážem?

Booking.com