Táborské husitské muzeum a podzemí aneb křížem krážem po patnáctém století

Husitské muzeum v Táboře a podzemí (Česká republika)
Husitské muzeum v Táboře a podzemí (Česká republika)

Pravda, husitské války rozdělují českou veřejnost. Pro některé banda lapků, u jiných však vítězové nad křížovými výpravami a ochránci hranic království. Buď, jak buď, historie nám zachovala z doby první poloviny patnáctého století skutečně mnohé, takže by byla škoda nedat šanci městu Tábor. Právě zde se totiž nachází obsáhlé muzeum, věnované samozřejmě památce husitství. Navštívit můžete i stylové táborské podzemí. Takže kam to bude jako první?

Otevřeno je celoročně, k dispozici je několik různých expozic

Husitské muzeum v Táboře není určeno jen pro školní publikum, ale je přístupné široké veřejnosti. K dispozici je hostům celoročně, najdeme je v budově Staré radnice na Žižkově náměstí. Vyjma samotné expozice věnované husitské revoluci v tehdejším Království českém si můžete prohlédnout i rozsáhlé podzemí chodby, které vznikaly postupně od patnáctého století v historickém centrum města.

Jezdecká socha Jana Žižky z Trocnova dominující expozici, nacházející se celkem v deseti rozsáhlých sálech. To je jistě pro zájemce o historii skutečný bonbónek, když navíc zaujme příběh husitů určitě i děti, díky velkým komiksovým panelům. Nejmenší si budou také moci zkusit, jak jim sedne kroužková zbroj nebo kterak se sedí na trůnu určeném výhradně panovníkům. Najdete tu nejen samotné počátky husitství a údaje o pozvolné výstavbě maličké osady ve velké krajské centrum, ale i zprávy o tom, jak se na husitskou revoluci nahlíželo v devatenáctém nebo dvacátém věku. K dispozici jsou tu zájemcům i prohlídky, při nichž se provádí v dobových hábitech. Zkrátka, historie doslova jako vyšitá!

Vstupné je skutečně symbolické, úměrně významu celé expozice

Podívat se jen na husity znamená zaplatit 70, respektive 50 korun, pro všechny objekty (gotický sál, husitské expozice a středověké podzemí v jednom balíčku) pak vyjde na 120, resp. 80 korun. Rodinné vstupné činí 250 Kč. Budova Staré radnice bude až do roku 2020 v rekonstrukci, to ale neznamená, že jsou expozice nějak přerušeny nebo nedostupné – jediné menší omezení se týká gotického sálu.

Pětatřicetitisícový Tábor nabídne samozřejmě ještě více, někdejší osídlení se rozmáhá od roku 1420, kdy zde husité vystavěli město s názvem ryze biblickým, podobně jako jinde v Čechách. Tábor je proslulý i díky vytvořený první středoevropské vodní nádrže – Jordán – o rozloze padesáti hektarů. Bohužel si prošel i několika požáry, kdy ráz města hodně utrpěl. Pokud jde o významné osobnosti spjaté s městem, jde třeba kromě Žižky i o Františka Křižíka nebo Augusta Sedláčka. Nezapomeňte si na českém jihu prohlédnout i další skvosty – zámek Červená Lhota či zámek Hluboká, ale také hrad Zvíkov!

Booking.com