Loggia del Capitaniato je skvost renesanční architektury v srdci Vicenzy

Loggia del Capitaniato ve Vicenze (Veneto - Itálie)
Loggia del Capitaniato ve Vicenze (Veneto - Itálie)

Pokud máte rádi cestování, historii a Itálii, pak byste si neměli nechat ujít návštěvu jedné z nejkrásnějších a nejzajímavějších staveb v severní Itálii, kterou je Loggia del Capitaniato. Tento palác se tyčí na centrálním náměstí Piazza dei Signori ve městě Vicenza, kde čelí dalšímu mistrovskému dílu renesančního architekta Andrea Palladia, Basilice Palladiana. Loggia del Capitaniato je současně sídlem městské rady a je zdobena freskami od Lorenza Rubinia a Giovanni Antonia Fasola. Stavba byla navržena Palladiem v roce 1565 a postavena mezi lety 1571 a 1572. Od roku 1994 je spolu s dalšími palladiánskými stavbami v Vicenze a v Benátsku zařazena na seznam světového dědictví UNESCO.

Stavba a architektura

Loggia del Capitaniato je palác s dvoupodlažní lodžií, která je otevřená do náměstí. Lodžie je tvořena šesti sloupy řádu toskánského na přední straně a dvěma sloupy na boční straně. Sloupy podpírají trojúhelníkový štít s tympanonem, který je zdoben sochami od Lorenza Rubinia. Na vrcholu štítu je umístěna socha svatého Justiny, patronky města Vicenza. Na boční straně paláce je umístěna socha lva svatého Marka, symbolu republiky Benátsko.

Styl paláce je ovlivněn manýrismem, což je umělecký směr, který se vyznačuje složitostí, asymetrií a neobvyklými proporcemi. Palladio zde použil kontrast mezi předním a bočním průčelím, které mají různý rytmus a rozložení oken. Zatímco přední průčelí je symetrické a harmonické, boční průčelí je nepravidelné a dynamické. Palladio zde vytvořil hru světla a stínu, která dodává paláci živost a pohyb. Boční průčelí je také obohaceno o nástavce s okny a sochami, které zvyšují výšku a slavnostnost stavby. Palladio tak dokázal vytvořit palác, který je současně klasický a moderní, jednoduchý a složitý, harmonický a kontrastní.

Historie paláce

Loggia del Capitaniato byla postavena jako oficiální rezidence kapitána, který byl vojenským a civilním zástupcem republiky Benátsko ve městě Vicenza. Kapitán byl zodpovědný za správu a obranu města, které bylo součástí benátského území od roku 1404. Palladio navrhl palác na žádost městské rady, která chtěla vytvořit reprezentativní a moderní stavbu, která by vyjadřovala prestiž a loajalitu Vicenzy k Benátsku. Palladio se inspiroval antickou architekturou a použil klasické prvky, jako jsou sloupy, štíty a tympanony. Zároveň ale vytvořil originální a inovativní dílo, které reflektovalo manýristické tendence doby.

Palác byl dokončen v roce 1572, ale jeho vnitřní výzdoba pokračovala ještě několik let. Fresky na stropě a na stěnách lodžie byly namalovány Giovanni Antoniem Fasolem mezi lety 1575 a 1577. Fresky zobrazují výjevy z historie Vicenzy a Benátska, jako jsou bitvy, triumfy a slavnostní průvody. Na stropě je také znázorněn astrologický kalendář s hvězdnými znameními. Fresky na fasádě paláce byly namalovány Lorenzem Rubinim mezi lety 1578 a 1584. Fresky představují alegorie ctností, umění a věd.

Loggia del Capitaniato sloužila jako sídlo kapitánů do roku 1797, kdy Benátská republika zanikla pod náporem Napoleona. Poté palác přešel do rukou rakouského císařství, které ho používalo jako vojenská kasárna. V roce 1866 se Vicenza stala součástí sjednocené Itálie a palác se stal majetkem italského státu. V roce 1928 byl palác darován městu Vicenza, které ho začalo používat jako sídlo městské rady. V roce 1945 byl palác poškozen během bombardování spojeneckých sil ve druhé světové válce. V letech 1952 až 1955 proběhla rekonstrukce paláce podle původních plánů Palladia.

Další stavby od Andrea Palladia

Loggia del Capitaniato je jen jednou z mnoha stavbami od Andrea Palladia, které se nacházejí v okolí Vicenzy a jsou součástí světového dědictví UNESCO. Palladio byl nejvýznamnějším architektem italské renesance, který ovlivnil celou evropskou architekturu svými díly a teoretickými spisy. Palladio se narodil v Padově v roce 1508 a působil převážně v Benátsku, kde navrhoval paláce, kostely, vily a divadla. Mezi jeho nejslavnější díla patří:

Basilica Palladiana, budova na Piazza dei Signori ve Vicenze, kterou Palladio přestavěl mezi lety 1549 a 1614. Přidal k ní dvě lodžie s arkádami a štíty, které dodaly budově klasický a monumentální vzhled. Budova sloužila jako sídlo městské správy a jako tržnice. Dnes je v ní umístěno muzeum věnované Palladiovi a jeho dílům.

Teatro Olimpico je divadlo ve Vicenze, které Palladio navrhl v roce 1580 pro akademii Olimpica. Bylo to jeho poslední dílo, které dokončili jeho žáci po jeho smrti v roce 1580. Divadlo je inspirováno antickými divadly a má elipsovitý půdorys, kamenné sedačky a dřevěnou scénu s perspektivními kulisami. Divadlo je považováno za první stálé divadlo v moderní době a je stále používáno pro kulturní akce.

Villa La Rotonda ve Vicenze, kterou Palladio navrhl v roce 1567 pro kněze Paolo Almerica. Vila je postavena na vrcholu kopce a má čtvercový půdorys s čtyřmi průčelími, každé s portikem a štítem. Vila je obklopena zahradou a má centrální kruhovou halu s kopulí. Vila je považována za mistrovské dílo harmonie a symetrie a byla vzorem pro mnohé další stavby v Evropě i Americe.

Loggia del Capitaniato je stavba, která stojí za návštěvu pro každého, kdo má zájem o cestování, historii a Itálii. Je to ukázka renesanční architektury, která odráží kulturní identitu a politickou situaci Vicenzy v 16. století. Je to také důkaz geniality Andrea Palladia, který dokázal vytvořit originální a inovativní díla, která ovlivnila celou evropskou architekturu. Loggia del Capitaniato je součástí bohatého kulturního dědictví Vicenzy, Benátska a celé Itálie, které si zaslouží být objeveno a oceněno.

Booking.com