Něco z Chorvatska a něco z Itálie, seznamte se s letoviskem Rovinj

Rovinj (Chorvatsko)
Rovinj (Chorvatsko)

Mísí se tu slovanský a románský prvek, ještě před sto lety tu snad všichni mluvili italsky, na každém kroku se vám připomenou Benátky. Dnes je ale město součástí chorvatského Jadranu a orientuje se spíše na zámožnější klientelu. To však neznamená, že není vítán každý, kdo přichází s dobrými úmysly, jak bývá uvedeno na zápraží stavení v českých vesničkách. Rovinj totiž nabídne vodní sporty, pláže, pořádnou porci kultury a poznání, stejně jako skvělou turistickou vybavenost. Obchody, směnárny, restaurace, nechybí tu skutečně vůbec nic ani pro ty nejnáročnější…

Starobylost, pár vinohradů a zpracování tabáku v jednom

Poté, co se Rovinj stal pevninou, když původní ostrov byl propojen umělým náspem s Istrií, začala tu skutečná hospodářská revoluce. Dnešní letovisko začalo být dostupnější nejen turistům z celé rakouské monarchie, ale i řemeslníkům, kteří sem přišli za prací. Zpracovává se tu už celá desetiletí nejen tabák, ale také vinná réva a samozřejmě i ryby. Navzdory překotnému rozvoji a výstavbě četné infrastruktury je zde však stále patrný původní benátský ráz. Aby také ne, Benátská republika tu byla pánem přes pět dlouhých staletí.

V rámci rovinjské aglomerace můžeme započíst i pár malých ostrůvků. Katarina doslova přetéká stromy, ale Sveti Andrija nabídne ještě ruiny z dob římských časů a také benediktinského kláštera, založeného v době, kdy byl pánem oblasti Ravennský exarchát.  Ve středověku na malém ostrově nebylo právě moc místa, tehdejší městský ráz udávaly hlavně úzké uličky s balkony, jako vystřiženými z historického snímku. Snad největší památkou na Benátčany je tu farní kostel sv. Eufémie, v ryze barokním stylu, na jehož místě ještě před prvním miléniem stála kaple svatého Jiří, ten je ostatně dodnes patronem třináctitisícového městečka…

Jedno z velkých center Istrie, kde se dařilo už Římanům

Původně zde žili Ilyrové, ale jako pánové se tu vystřídali Římané, Karel Veliký a také Byzantinci a naposledy Benátčané. Istrie měla totiž velmi klíčový význam, kdo ji ovládal, měl volný přístup k celému Jadranu – a pak se mohlo čile obchodovat nebo válčit, podle aktuální potřeby a přání mocných. Z opevnění v Rovinji moc nezbylo, ale třeba Městská brána určitě dobře dokumentuje někdejší význam strategické lokality. Vzpomeňme i další sakrální perly, jako třeba románské baptisterium svaté Trojice ze dvanáctého století. V uličce Grisia si zase užijete nákup v jedné velké rozsáhlé galerii.

 TIP   Více fotografií z Rovinj najdete v "Fotogalerie z chorvatského města Rovinj".

Je ale samozřejmě pravdou, že Istrie neznamená jen Rovinj, takže bychom neměli opomínat další města. Kromě již zmíněné Puly je to třeba Vrsar a nakonec – v Chorvatsku jsou i další, od Rijeky po Záhřeb.

Booking.com